Filosofie

Niks mis met klimaatverandering!

Laten we aannemen dat de Aarde en het heelal door God zijn geschapen. Als een architect heeft Hij de natuurwetten zo ingericht dat hieruit onze Aarde kon ontstaan met al haar levensvormen. Een planeet die het leven voor al haar bewoners mogelijk maakt, maar ook het leven weg kan vagen.

De levensvormen op deze wereld leven in harmonie samen. Tenminste, als je deze harmonie van een afstand gadeslaat. Van dichtbij is het één grote moordpartij: eten of gegeten worden. En mocht het een dier lukken om niet als maaltijd te eindigen, is het óók gelukt om een natuurramp te overleven dan bestaat er nog de mogelijkheid dat de natuurlijke leefomgeving verdwijnt door een veranderend klimaat. Dit laatste is de grote uitdaging waar de mensheid voor staat al zijn de meningen daar over verdeeld: moet de mensheid handelen of heeft het geen zin om in te grijpen in de loop der natuur? (meer…)

Advertenties